นอกจากท่วงท่าการร่ายรำที่สวยงามของการแสดงโขน ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความงดงามจับตาไม่แพ้กัน นั่นก็คือเครื่องแต่งกายของนักแสดงโขน โดยเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขนนั้นจะใช้การแต่งกายแบบยืนเครื่อง ซึ่งเป็นการจำลองเครื่องแต่งกายของพระมหากษัตริย์แบบโบราณที่มีความงดงามวิจิตรตระการตา

การแต่งกายในการแสดงโขนนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 จำพวก คือ เทวดา-มนุษย์ ลิง และยักษ์ เพื่อบ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์ แต่นอกจากการแต่งกาย 3 จำพวกแล้ว ยังมีการแต่งกายตามลักษณะของตัวละครนั้น ๆ ด้วย เช่น พระฤๅษี หรือสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

การแต่งกายของนักแสดงโขนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

ศิราภรณ์

เป็นเครื่องประดับศีรษะที่ใช้สวมใส่ในการแสดง เช่น ชฎา หรือมงกุฎ เป็นต้น เครื่องประดับศีรษะประเภทนี้มักเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวพระที่มีการจำลองมาจากเครื่องประดับศีรษะของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์

พัสตราภรณ์

เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสำหรับนักแสดงโขน ชั้นในจะเป็นเสื้อยืดคอกลมที่มีการปรับแต่งเครื่องแต่งกายให้ทันตามยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมีสีสันที่แตกต่างกันออกไป สำหรับตัวนางจะมีผ้าสไบแถบห่มทับ ปักลวดลายเพื่อความสวยงามตามความยาวของแถบสไบ โดยเครื่องแต่งกายของนักแสดงโขนนั้นมีความงดงามจับตาต้องใจมาก ๆ โดยเป็นการจำลองมาจากเหล่ากษัตริย์และราชินีในสมัยรัตนโกสินทร์

ถนิมพิมพาภรณ์

เป็นเครื่องประดับต่าง ๆ ที่สวมใส่ตามแต่ฐานะของตัวละคร โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับชุบเงิน ประดับเพชรที่บริเวณตรงกลาง ฝังพลอยสีแดง เครื่องประดับสำหรับใช้ในการแสดงโขนนั้นอาจมีมากกว่า 1 ชิ้น คือ สังวาล กำไลข้อมือหรือกำไลข้อเท้า เป็นต้น

เครื่องแต่งกายในการแสดงโขนของไทยนั้นอาจมีคามแตกต่างกับเครื่องแต่งกายของการแสดงโขนในชาติอื่น ๆ แต่มีความวิจิตรงดงามไม่แพ้ท่วงท่าการแสดงเลยทีเดียวเชียว